Takvim yılı sona erdikten itibaren, takip eden 4 ay içerisinde bir önceki takvim yılında aşağıdaki  kriterleri sağlayan  personele müdürlük tarafından takdir-teşekkür belgesi verilir.

Akademik personel ödüllendirme kriterleri:

Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Yönetmeliği’nde yer alan Tablo 2’deki yayınlar kısmından 20 puan, diğer akademik etkinlik faaliyetlerden 20 puan olmak üzere en az toplam 40 puan almış olmak.

İdari personel ödüllendirme kriterleri:

Yüksekokulumuz idari personeli  Personel Performans Değerlendirme Formu kullanılarak takdir-teşekkür belgesi verilecek idari personeller belirlenir.