Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Anestezi Programı

Anestezi Programı

Tarihçe

2019-2020 eğitim öğretim yılında Anestezi Programı olarak faaliyete başlamıştır.

Programda örgün öğretim kısmı aktiftir.

Eğitim Türü

Evrensel düşünce içinde üst düzey mesleki bilgi ve beceriye sahip olan,  bu yetenekleri ile değişen koşullara uyum sağlayabilen, bilişim teknolojilerini kullanabilen, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, paylaşımcı, yenilikçi ve üretken, etik değerlere bağlı hoşgörülü, ülkemiz sağlık hizmetlerinin gelişmesi ve güçlenmesine katkıda bulunan Anestezi Teknikeri yetiştirmek.

Hedef

Ülkemizin ve bölgemizin imkan ve ihtiyaçlarını esas alan, ulusal ve uluslararası düzeyde diğer eğitim kurumları ile iş birliği içinde olan, değişim ve yeniliklere açık, her biriminde kaliteyi ilke edinmiş, alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip tercih edilen mezunlar yetiştirerek, bölgedeki diğer Anestezi programlarını örnek ve önder olarak, gelişimlerine katkıda bulunan bir bölüm olmak.

Kazanılacak Derece

Anestezi Teknikerliği alanında ön lisans diploması

Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından hazırlanan üniversite sınavı YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) ‘nin ilk oturumu olan TYT ( Temel Yeterlilik Testi) puanına göre öğrenci alımı yapılmaktadır.

Üst Kademeye Geçiş

Programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sağlık Eğitimi, Sağlık Memurluğu, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler 120 AKTS karşılığı dersi tamamlamak zorundadır. Ayrıca 4.00 Üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması almalıdırlar.

Ders Muafiyeti

ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek, birinci sınıfa kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, önceden diğer yükseköğretim kurumlarında başardıkları derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilir. Bu takdirde bulunduğu sınıfta alması gereken toplam kredi miktarının en az %75’inden muaf olan bir öğrencinin intibak ettirileceği bir üst sınıf belirlenir. Bu durumda intibak ettirilen süre azami öğrenim süresinden düşülür.

Yatay Geçiş

Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.

Dikey Geçiş

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.

Mezun İstihdam Olanakları

Programdan mezun olacak teknikerlerin; devlet hastanelerinin ameliyathaneleri, özel hastanelerin ameliyathaneleri, doğumevi, ayılma odası, resüsitasyon, ağrı tedavi ünitesi,  araştırma bölümlerinde ve tıp merkezlerinde iş imkânına sahiptir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına tabi tutulurlar Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavın katkısı %60 Şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarı yıl sonu Sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB; CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci başarılı sayılır. Ayrıca Bir yarı yıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Öğrenciler her yarıyılın sonunda o yarıyıla ait en çok 3 dersten bütünleme sınavına girebilir.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Öğr. Gör. Yunus Emre Akan Anestezi Programı emreakan@gumushane.edu.tr 4148
Öğr. Gör. Berrin Göger Anestezi Programı berrin.goger@gumushane.edu.tr 4139
Öğr. Gör. Hatun Erkuran Anestezi Programı hatunerkuran@gumushane.edu.tr 4135

 

                                                 ANESTEZİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI

 

BİRİNCİ YIL-GÜZ DÖNEMİ

KOD

DERS ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

D.

SAATİ

 

Anatomi

Z

2

1

2,5

4

3

 

Anestezi ve Cihazı Ekipmanları-I

Z

1

2

2

4

3

 

Temel Anestezi-I

Z

2

2

3

5

4

 

Genel Farmakoloji

Z

2

0

2

3

2

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Z

2

0

2

3

2

 

Fizyoloji

Z

2

0

2

3

2

 

Türk Dili-I

Z

2

0

2

2

2

 

İngilizce-I

Z

3

0

2

3

3

 

İş Sağlığı ve güvenliği

Z

2

0

2

3

2

TOPLAM

 

18

5

19,5

30

23

 

BİRİNCİ YIL-BAHAR DÖNEMİ

 

Anestezi ve Cihazı Ekipmanları-II

Z

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

3

 

Temel Anestezi-II

Z

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

4

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

Z

2

0

2

2

2

 

Anestezik Farmakoloji

Z

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

2

 

Türk Dili-II

Z

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

2

 

İngilizce-2

Z

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

2

 

Temel Sağlık Uygulamaları

Z

 1.  
 1.  
 1.  

 

3

 

Yaz Stajı

Z

30 iş günü

8

 

TOPLAM

 

13

5

16,5

30

18

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ YIL-GÜZ DÖNEMİ

KOD

DERS ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

D.

SAATİ

 

Mesleki Uygulama-I

Z

2

8

5

6

10

 

Klinik Anestezi-I

Z

2

2

3

6

4

 

Cerrahi Hastalıklar ve İşlemler

Z

2

0

2

4

2

 

İleri Yaşam Desteği Uygulamaları

Z

2

2

3

4

4

 

Sistem hastalıkları

Z

2

0

2

2

2

 

Girişimcilik ve KOBİ’ler

S

4

0

4

4

4

 

Sağlıkta İletişim

S

2

0

2

4

2

 

Tıp Etiği Ve Hasta Hakları

S

2

0

2

4

2

 

Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme

S

0

2

1

4

2

                                               TOPLAM

 

18

16

22

38

32

*4 seçmeli dersten sadece 2 tanesini seçilebilecek

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ YIL-BAHAR DÖNEMİ

 

Mesleki Uygulama-2

Z

2

8

5

5

10

 

Klinik Anestezi-II

Z

2

2

3

5

4

 

Reanimasyon

Z

2

2

3

4

4

 

Postoperatif Yoğun Bakım

Z

3

0

3

4

3

 

Ağrıya Yaklaşım ve Girişimler

Z

3

0

3

4

3

 

Sağlık Psikolojisi

S

2

0

2

4

2

 

Enfeksiyon Kontrol, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

S

2

0

2

4

2

 

İleri Tıbbi Terminoloji

S

2

0

2

4

2

 

Temel EKG

S

2

0

2

4

2

TOPLAM

 

20

12

25

38

32

**4 Seçmeli dersten 2 tanesini seçilebilecek

 

 

 

 

 

 

 

T: Teori      U: Uygulama      UK: Ulusal Kredi      AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi