Anket Çalışmaları Süreçleri

Her eğitim ve öğretim yılında en az 1 defa personel ve öğrencilere yönelik olarak memnuniyet ve beklenti anketleri yapılır. Yapılan anketler ilgili kurullarda görüşülerek yönetimsel iyileştirme çalışmaları yapılır.

Personel memnuniyeti ve beklenti anketi çalışması süreci

1. Aşama: Yüksekokul Müdürlüğü kalite komisyonundan anket çalışmasını başlatmasını talep eder.
2. Aşama: Veriler toplanır ve analiz edilir.
3. Aşama: Sonuçlar akademik kurullarda açıklanır ve değerlendirilir.
4. Aşama: Yönetimsel iyileştirmeler için kararlar alınır.

2021-22 Personel Anket Çalışmaları Sonuçları için tıklayınız. 

 

Öğrenci memnuniyeti ve beklenti anketi çalışması süreci

1. Aşama: Yüksekokul Müdürlüğü kalite komisyonundan anket çalışması başlatmasını talep eder.
2. Aşama: Veriler toplanır ve analiz edilir.
3. Aşama: Sonuçlar akademik kurullarda açıklanır ve değerlendirilir.
4. Aşama. Yönetimsel iyileştirmeler için kararlar alınır.

2021-22 Öğrenci Anket Çalışmaları Sonuçları için tıklayınız. 

 

Dış Paydaş görüşleri değerlendirme süreci

1. Aşama:  Dış Paydaş görüşleri dış paydaşlarımız tarafından sisteme yazılır.
2. Aşama:  Görüşler yüksekokul müdürlüğü tarafından ilgili bölüm başkanlıklarına iletilir.
3. Aşama:  Dış paydaş görüş ve önerileri bölüm kurulunda görüşülür ve karar alma sürecine dahil edilir.

2021-22 Dış Paydaş Anket Çalışmaları Sonuçları için tıklayınız. 

 

Mezun Öğrenci ve Dış paydaş Anketi Sonuçları 2021-22
Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları 2021-22
Çalışan Memnuniyet anketi sonuçları 2021-22