Defibrilatör

Kalbin normal dışı atımının tekrar normal kalp ritmine dönmesini sağlayan araçtır.
 

Aspiratör

Aspirasyon (vakumla sıvı veya partikül çekme) gerektiren tüm işlemlerde kullanılan hava pompası yardımıyla sıvı/partikül çekmeye yarayan vakum cihazıdır.

İskelet Sistemi Maketi

İskelet sistemi anatomisi eğitimlerinde örnek model olarak kullanılan makettir.
 

Travma Tahtası

Hasta veya yaralı transportunda omurgayı sabit tutulacak şekilde stabilizasyonunda kullanılan ekipmandır.

İnfüzyon Pompası 

Hastaya damar yoluyla verilecek ilaç veya solüsyonların set yardımıyla belirli miktar ve sürede otomatik olarak gönderilmesini sağlayan cihazlardır.
 

Boyunluk 

 Hasta veya yaralının boynunu destekleyerek, stabilizasyonu sağlamak için kullanılan tıbbi bir ekipmandır.

Kombinasyon Sedyesi

Hareket etmekte kısıtlı hastanın, güvenli bir şekilde naklini sağlamak için kullanılan, Hem sandalye şeklini hem de normal sedye şekline alınabilen ekipmandır. 
 

 Monitör

Hasta başı monitörü hastanın kalp ritmi, ısı, oksijen satürasyonu, kandaki oksijen seviyesi, kan basıncı gibi parametrelerini görüntülemeye yarayan tıbbi cihazdır. 

Oksijen Konsantratörü

Oksijen konsantratörü, havada serbest şekilde mevcut olan oksijeni süzerek, belirli oranlarda saf hale getiren, soluma güçlüğü çeken hastaların kullandığı bir cihazdır.
 

Entübasyon Maketi (Pediatrik)

Spontan solunumun yeterli olmadığı, entübasyon ihtiyacı gereken durumlarda vokal kord, trakea gibi anatomik yapıların gözlemlenerek entübasyon pratiğinde kullanılan ekipmandır.

Entübasyon Ekipmanları

  • Entübasyon Tüpü
  • Ambu
  • Airway
 

Entübasyon Maketi (Neonatal) 

Spontan solunumun yeterli olmadığı, entübasyon ihtiyacı gereken durumlarda vokal kord, trakea gibi anatomik yapıların gözlemlenerek entübasyon pratiğinde kullanılan ekipmandır.

Mobil Aspiratör 

Aspirasyon (vakumla sıvı veya partikül çekme) gerektiren tüm işlemlerde kullanılan hava pompası yardımıyla sıvı/partikül çekmeye yarayan taşınabilir vakum cihazıdır.
 

Entübasyon Seti

Entübasyon seti,hastanın hava yolunu güvence altına almak için endotrakeal entübasyon işleminde kullanılan Handle ve Blade olarak 2 parçadan oluşan havayolu ekipmanıdır. 

 CPR Maketi (Neonatal) 

Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği uygulamalarında kullanılan, Kalp-Akciğer canlandırılması eğitiminde kullanılan ekipmandır.
 

Yarım Vücut Anatomi Maketi

Anatomi eğitimlerinde kullanılan, iç organların detaylı şekilde öğretilmesinde kullanılan ekipmandır.

Entübasyon Maketi (Yetişkin)

Spontan solunumun yeterli olmadığı, entübasyon ihtiyacı gereken durumlarda vokal kord, trakea gibi anatomik yapıların gözlemlenerek entübasyon pratiğinde kullanılan ekipmandır.
 

 Digital Termometre

Vücut sıcaklığını ölçmek kullanılan ekipmandır.

Larengeal Maske 

Trakeal entübasyonun olumsuzluklarından kaçınılan durumlarda kullanılan rahat yerleştirilebilir entübasyon ekipmanıdır.
 

CPR Maketi (Yetişkin)  

Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği uygulamalarında kullanılan, Kalp-Akciğer canlandırılması eğitiminde kullanılan ekipmandır.

 CPR Maket Seti

Yetişkin-Pediatrik-Neonatal Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği uygulamalarında kullanılan, Kalp-Akciğer canlandırılması eğitiminde kullanılan ekipmanlardır.

 

Glukometre(Kan Şeker Aleti)

Kandaki glikoz konsantrasyonunu belirlemek için kullanılan tıbbi bir cihazdır.