Adı Soyadı Görevi
Doc. Dr. Canan SANCAR ÖZKÖK Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Muammer KURNAZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Birgül TUNCAY Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hatice DEMİRAĞ Üye
Öğr. Gör. Hatun ERKURAN Üye
Öğr. Gör. Zafer CANER Üye
Öğr. Gör. Hikmet Fırat ÖRNEK Üye
Bünyami AYVAZOĞLU Üye