Tarihçe ve Tanıtım

           Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 22.05.2008 tarihinde Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş, Gümüşhane Üniversitesi’nin kurulması ile 22.07.2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Gümüşhane Üniversitesine bağlanmıştır.

            25.03.2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında 28.04.2009 tarihi itibarı ile Yüksekokulumuzda Sağlık Programları Bölümü ve bağlı programların;

Sağlık Programları Bölümü

Çocuk Gelişimi Programı

Yaşlı Bakım Hizmetleri Programı     

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

açılması uygun görülmüştür.

            14.04.2010 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 06.05.2010 tarihinde Yüksekokulumuzda;

 Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / İlk ve Acil Yardım Programının açılması uygun görülmüştür.

            22.09.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yüksekokulumuz Tıbbi Hizmetler ve Teknikler/ İlk ve Acil Yardım (İ.Ö) Programına öğrenci alınması uygun görülmüştür.

              15.11.2017 tarihinde yapılan YÖK Yürütme Kurulu tolantısında Yüksekokulumuzda 

      -Anestezi

     -Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 

     -Ağız ve Diş Sağlığı Programlarının açılmasına karar verilmiştir.

Meslek Yüksekokulumuzda bulunan bölüm ve programlar aşağıda listelenmiştir.

1)Tıbbı Hizmetler Ve Teknikler Bölümü

     -İlk ve Acil Yardım Programı

     -Anestezi Programı

     -Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı (Radyoloji) (Pasif)

      -Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik (Pasif)

2)Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

     -Çocuk Gelişimi Programı 

3)Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

     -Yaşlı Bakımı Programı (Pasif)

4)Dişçilik Hizmetleri Bölümü

     -Ağız ve Diş Sağlığı Programı (Pasif)

           Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, eğitim öğretim faaliyetlerine Kelkit Üniversite Yerleşkesi içerisinde bulunan ve 2017 yılında inşası biten hizmet binasında devam etmektedir. Yüksekokulumuz hizmet binasında 19 adet Sınıf, 2 adet Laboratuvar, 1 adet Kütüphane, 21 adet Personel Odası, 1 adet Personel ve Öğrenci Kafeteryası ve 2 adet Mescid bulunmaktadır.

            Yüksekokulumuzda 10 öğretim üyesi/elemanı, her dönem 2 uzman doktor, 5 idari personel ve 3 temizlik görevlisi ve 4 adet güvenlik görevlisi görev yapmaktadır.