Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi Programı

Çocuk Gelişimi Programı

Tarihçe

Çocuk Gelişimi programı 2019-2020 eğitim-öğretim güz döneminden itibaren birinci öğretim ve ikinci öğretim olarak eğitim vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Mezun olan öğrencilere Çocuk Gelişim alanında ön lisans diploması verilir. Kamu ve özel sektörde eğitmen yardımcısı olarak çalışabilmektedir. EQF Düzey 5 Kısa Seviye (Önlisans).

Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından hazırlanan üniversite sınavı YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) ‘nin ilk oturumu olan TYT ( Temel Yeterlilik Testi) puanına göre öğrenci alımı yapılmaktadır.

Üst Kademeye Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde; Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, bir de 30 iş günü yaz stajı uygulamasının yapılması mezuniyet için şarttır.

İstihdam Olanakları

Program mezunları, kamu kuruluşları ile özel sektöre ait kreş, anaokulu, gündüz bakım evleri ve rehabilitasyon merkezlerinde iş bulabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavın katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler, DC harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok iki dersten bütünleme sınavına girebilir.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Dr. Öğr. Üyesi Birgül Tuncay Çocuk Gelişimi Programı birgul.tuncay@gumushane.edu.tr 4147
Öğr. Gör. Osman Oğulcan Türkmen Çocuk Gelişimi Programı osmanogulcan.turkmen@gumushane.edu.tr 4157
Öğr. Gör. Ayşe Rüveyde Günay Çocuk Gelişimi Programı ayseruveyde.gunay@gumushane.edu.tr 4149

                       ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI  DERS MÜFREDATI

BİRİNCİ SINIF- GÜZ DÖNEMİ

KOD

DERS ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Z

2

0

2

2

 

Çocuk Gelişimi-I

Z

3

0

3

6

 

Özel Eğitim-I

Z

3

0

3

6

 

Çocuk ve Oyun

Z

2

0

2

2

 

Eğitimde Araç, Gereç Geliştirme

Z

2

0

2

5

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

S

3

0

3

4

 

Türk Dili-I

Z

2

0

2

2

 

İngilizce-I

Z

3

0

3

3

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

20

0

20

30

BİRİNCİ SINIF- BAHAR DÖNEMİ

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

Z

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

Çocuk Gelişimi-II

Z

3

0

3

5

 

Özel Eğitim-II

Z

3

0

3

5

 

Türk Dili-II

Z

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

İngilizce-II

Z

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

Öğrenme ve Öğretme Teknikleri

Z

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

Çocuk ve Drama

S

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

Çocuk Beslenmesi

S

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

Staj

Z

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

TOPLAM

 

18

0

18

30

               

 

 

İKİNCİ SINIF- GÜZ DÖNEMİ

KOD

DERS ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

 

Sanat ve Yaratıcılık

Z

2

0

2

2

 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlar Uygulamaları - I

Z

1

4

3

8

 

Özel Eğitim Uygulama - I

Z

1

4

3

8

 

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı

Z

2

0

2

4

 

Davranış Bilimleri

Z

2

0

2

4

 

Sınıf Yönetimi

S

2

0

2

4

 

Müzik

S

1

1

2

4

 

 

 

 

 

 

 

                                               TOPLAM

 

10

8

14

30

*2 seçmeli dersten sadece1 tanesini seçilebilecek

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ SINIF- BAHAR DÖNEMİ

 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlar Uygulamaları - II

Z

1

4

3

8

 

Özel Eğitim Uygulama - II

Z

1

4

3

8

 

Aile Eğitimi

Z

2

0

2

3

 

Girişimcilik ve KOBİ'ler

S

4

0

4

4

 

Çocukla İletişim

S

2

0

2

2

 

Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme

S

1

1

2

2

 

Staj

Z

0

0

0

5

TOPLAM

 

10

8

14

30

*2 seçmeli dersten sadece 2 tanesini seçilebilecek