Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım Programı

İlk ve Acil Yardım Programı

Genel Bilgiler

Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde hasta ve/veya yaralılara ihtiyaç duydukları ilk ve acil tıbbi yardımı uygulayabilen, hasta/yaralıyı ambulans ile güvenli ve hızlı bir şekilde, sağlık kurumuna ulaştırabilen ilk ve acil yardım teknikeri yetiştiren ön lisans programıdır. Ülkemizde 1993’ten beri değişen isimlerle acil sağlık hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu acil tıp teknisyenleri yetiştirilmektedir.

Çalışma ortamının çeşitliliği ve acil durumların doğası gereği, bu bölümü seçecek adayların, çabuk ve doğru karar verebilmesi, dikkatli, yenilikçi, girişimci, sorumluluk sahibi, etik değerlere bağlı , kendini sürekli geliştiren bir yapıda olması, değişen koşullara uyum sağlayabilmesi, sorun çözme becerisine sahip, üretken, çevresi ile etkin iletişim kurabilmesi, ekip çalışmasına yatkın olması, gerektiğinde ambulans sürücülüğü de yapabilmesi beklenir. 

İlk ve Acil yardım teknisyeni olay yerinde hastanın durumunu ve çevresini inceleyerek, yakınlarından bilgi alarak sorununu belirler, durumuna göre hastaya ilk yardım tekniklerini uygular, hastanın güvenli bir biçimde ambulansa yerleştirilmesi için gereğinde polis veya itfaiyenin yardımını sağlar, transfer sırasında hastaya gereksinim duyduğu acil bakım hizmetini verir, hastayı sağlık kuruluşuna teslim ederken, oradaki ilgililere hastanın durumu hakkında bilgi verir.

İlk ve Acil Yardım Programı, aşağıdaki özelliklerin çoğunu taşıyorsanız, sizin için uygun bir meslek edinmenizi sağlar:

• Esnek mesai saatlerine uyum sağlayabilmek 
• Hasta ve yaralı taşıma konusunda gerekli fiziksel dayanıklılığa sahip olmak 
• El becerisi, uygulamalı beceriler edinmeye yatkınlık 
• Çabuk ve doğru karar verebilmek 
• Dikkatli ve soğukkanlı olmak 
• Ekip çalışmasına yatkın olmak 
• Hareketli işleri yapmaktan hoşlanmak 
• Fen bilimleriyle ve özelde sağlık bilimleriyle ilgili ve başarılı olmak 
• İnsanlara yardım etmek konusunda istekli ve gayretli olmak 
• Sorumluluk duygusu gelişmiş olmak 
• İnsanlarla iletişim ve özellikle stresli durumların yönetimi konusunda iyi olmak 
• Kan ve vücut sıvılarıyla, yaralarla karşılaşma konusunda fiziksel ya da psikolojik engeli olmamak 
 

Tarihçe

14.04.2010 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 06.05.2010 tarihinde Yüksekokulumuzda; Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / İlk ve Acil Yardım Programının açılması uygun görülmüştür.

22.09.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yüksekokulumuz Tıbbi Hizmetler ve Teknikler/ İlk ve Acil Yardım (İ.Ö) Programına öğrenci alınması uygun görülmüştür.

Gümüşhane Üniversitesi Kelkit SHMYO, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, İlk ve Acil Yardım programı 2010-2011 yılında ilk öğrencilerini kabul etmiş ve eğitime başlamıştır


Programın Amacı

Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde hasta/ yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen; hasta/ yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleleri yapabilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp, uygun acil yaklaşımını planlayıp, uygulayabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.


Mezunlarına Verilen Unvan

Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15/04/2009 tarihli toplantısında alınan karar ile 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 43/b maddeleri uyarınca “Sağlık Teknikeri” unvanı verilir. 

Kazandırılan Mesleğin Görevleri

Sağlık Bakanlığı Tarafından 22 Mayıs 2014 Tarih ve 29007 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik’te Acil Tıp Teknisyeni’nin görevleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 
a) İntravenöz ve intraossöz girişim yapar. 
b) Temel hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon ve oksijen uygulaması yapar. 
c) Uygun taşıma tekniklerini uygular. 
ç) Temel yaşam desteği protokollerini uygular. Bu uygulama sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanır. 
d) Travma stabilizasyonu ile kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlar. 
e) Hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlar. 
f)  Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapar. 
g) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur. 
ğ) Monitörizasyon ve defibrilasyona yardımcı olur. 
h) Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanır. 
ı)  Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, gerektiğinde ambulansta sürücülük görevi yapar. 

Programa Giriş Koşulları

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından TYT-2 puan sonuçlarına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Öğrencilerin İlk ve Acil Yardım Programı ile ilgili gerekli özel koşulları sağlamış olması gerekir. Aday öğrenci, programa yerleşebilmek için ÖSYM kılavuzunda belirtilen aşağıdaki koşulları da sağlamalıdır: 

 • Bu programa alınacak öğrencilerin, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığa sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; kurtarma, taşıma işlerinde yeterli vücut yapısı ve gücüne sahip olmaları; öğretim programı gereği ikinci sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması nedeniyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları gerekir.  
• Bu programa alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları gerekmektedir. 

Staj Ve Uygulama Süresi

Öğrencilerimiz 30 iş günü olan yaz stajlarını üniversitemiz sağlık uygulama ve araştırma merkezi olan hastanelerin acil servislerinde ve 112 ambulans istasyonlarında yapmaktadırlar. 

Program Mezunlarının Başlıca Çalışma Alanları: 
Sağlık sektöründe hizmet veren kamu ve özel kuruluşlarında, üniversitelerde, hastanelerin acil servis, kara, hava ve deniz ambulanslarında istihdam edilirler. Ayrıca ilk ve acil yardım hizmetine ihtiyaç duyulan alanlarda (belediyeler bünyesinde itfaiyelerin arama kurtarma birimleri ve Kızılay gibi) istihdam alanları mevcuttur. 

İş Bulma İmkanları

Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle istihdam imkanları oldukça geniştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda hastane öncesi sağlık hizmetlerinde yaşanan gelişmeler ile program mezunlarının 112 Acil Sağlık Hizmetleri başta olmak üzere iş bulma imkanlarında artış olmuştur. 


Dikey Geçiş Sistemi ile Tercih Edilebilecek Bölümler  

İlk ve Acil Yardım Programını başarı ile bitiren öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde üniversitelerin “Acil Yardım ve Afet Yönetimi” “Hemşirelik”, “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. 

 

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Demirağ İlk ve Acil Yardım Programı hatice.demirag@gumushane.edu.tr 4145
Öğr. Gör. Aynur Cin İlk ve Acil Yardım Programı aynurcin@gumushane.edu.tr 4144
Öğr. Gör. Savaş Özatman İlk ve Acil Yardım Programı savasozatman@gumushane.edu.tr 4165
Dr. Öğr. Üyesi Muammer Kurnaz İlk ve Acil Yardım Programı muammer.kurnaz@gumushane.edu.tr 4160

                               İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS MÜFREDATI

BİRİNCİ YIL-GÜZ DÖNEMİ

KOD

DERS ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

D.

SAATİ

IAY101

Anatomi

Z

2

1

2,5

4

3

IAY 103

Acil Hasta Bakımı-1

Z

3

2

4

7

5

IAY 105

Fizyoloji

Z

2

0

2

3

2

IAY 107

Acil Sağlık Hizmetleri-1

Z

2

1

2,5

5

3

TDB 101

Türk Dili-1

Z

2

0

2

3

2

YDB115

İngilizce-1

Z

3

0

3

3

3

AITB 191

Atatürk İlk.ve İnkılap Tarihi-1

Z

2

0

  2

 2

2

IAY109

Temel Sağlık Uygulamaları

Z

2

1

2,5

 3

3

TOPLAM

 

18

5

20,5

30

23

BİRİNCİ YIL-BAHAR DÖNEMİ

IAY102

Resüsitasyon

Z

3

1

3,5

3

4

IAY104

Acil Hasta Bakımı-2

Z

3

2

4

4

5

IAY 106

Farmakoloji

Z

2

0

2

2

2

IAY 108

Acil Sağlık Hizmetleri-2

Z

2

1

2,5

3

3

TDB 102

Türk Dili-2

Z

2

0

2

2

2

YDB 116

İngilizce-2

Z

2

0

2

2

2

AITB 192

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2

Z

2

0

2

2

2

 

Tıbbi Terminoloji

Z

2

0

2

2

2

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

S

2

0

2

2

2

 

Yaz Stajı

Z

30 iş günü

8

 

TOPLAM

 

20

4

22

30

24

                 

 

İKİNCİ YIL-GÜZ DÖNEMİ

KOD

DERS ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

D.

SAATİ

IAY 201

Mesleki Uygulama-1

Z

2

6

5

12

8

IAY 205

Acil Hasta Bakımı-3

Z

2

1

2,5

4

3

 

Travma

Z

3

2

4

6

5

IAYSEC201

Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme-1

S

0

2

1

4

2

 

Hastalıklar Bilgisi

S

2

0

2

4

2

 

Sağlıkta İletişim

S

2

0

2

4

2

 

Acil İlaç Uygulamaları

S

2

0

2

4

2

 

Alanda Paramedik

S

2

0

2

4

2

                                                               TOPLAM

 

13

13

18,5

30

24

*5 seçmeli dersten sadece 2 tanesini seçilebilecek

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ YIL-BAHAR DÖNEMİ

IAY 202

Mesleki Uygulama-2

Z

2

6

5

12

8

 

Vaka Yönetimi

Z

2

1

2,5

4

3

 

Adli Tıp Uygulamaları

Z

2

0

2

2

2

IAYSEC214

Beden Eğitimi ve Vücut Geliştir-2

S

0

2

1

4

2

IAYSEC218

Girişimcilik

S

4

0

4

4

4

IAYSEC224

Yüzme

S

1

2

2

4

3

IAYSEC204

Sağlık Psikolojisi

S

2

0

2

4

2

 

Temel EKG

S

2

0

2

4

2

 

Acil Yardım ve Kurtarma

S

2

0

2

4

2

TOPLAM

 

17

11

22,5

30

28

**6 Seçmeli dersten 3 tanesini seçilebilecek