EKG Cihazı

Kalp atımlarının ayrıntılı olarak elektrokardiyogram üzerine kayıt edebilen ritm analiz cihazıdır.

Tansiyon Seti

  • Steteskop ve Manşon
Kan basıncı ölçümü yapabildiğimiz cihazdır.

Balon Valf Maske

Entübasyon öncesi preoksijenizasyon işlemi ve entübasyon sonrası manuel ventilasyonda kullandığımız ekipmandır.

Noninvaziv oksijenizasyon ekipmanları

  • Nazal Kanül
  • Aeresol Maske

 Enjeksiyon ekipmanları

  • Enjektörler

 Saturasyon Probu

  • Noninvaziv ölçüm yapılarak periferik oksijen satürasyonunu ve periferik kalp atım sayısını ölçebilen cihazdır.

Dezenfeksiyon Ekipmanları

  • El ve Cilt Antiseptiği
  • Batikon