Eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim alanında sistemli olarak sürekli iyileşme sağlamak.

Kaynakları etkin kullanan, sürekli iyileştirme felsefesini benimseyen, bağımsız tüm birimlerini bütüncül bir sistem içerisinde değerlendiren ve paydaşlarını sisteme dahil eden bir kalite yönetim anlayışına sahiptir.

Kalite politika güvencesini etkin kılabilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını sağlamayı, düzenlemeyi ve yaygınlaştırmayı güvence altına alır.