Adı Soyadı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Muammer KURNAZ Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Birgül TUNCAY Üye
Öğr.Gör. Dr. Hatice DEMİRAĞ Üye
Öğr. Gör. Hatun ERKURAN Üye
Öğr. Gör. Zafer CANER Üye
Öğr. Gör. Hikmet Fırat ÖRNEK Üye
Bünyami AYVAZOĞLU Üye