staj-basvuru-sözleşmesi-3-temmuz-11-agustos-2023
staj-basvuru-sözleşmesi-1-agustos-12-eylul-2023
1-öğrenci staj dosyası
2-İlk ve acil yardım yaz stajı talimatı
3-Değerlendirme tablosu
4-devam takip çizelgesi
5-staj defteri formu
6- vaka takip formu
AĞUSTOS STAJ PUANTAJ CETVELİ
EYLÜL AYI STAJ PUANTAJ LİSTESİ
ilk ve acil yardım yaz stajı kuralları
TEMMUZ AYI STAJ PUANTAJ LİSTESİ
Staj Rehberi