1) Öğrenci Staj Dosyası (1 adet)
2) Staj Talimatı ( 1adet)
3) Yaz Stajı Kuralları Anestezi
4) Devam-takip-cizelgesi (1 adet)
5) Staj defteri formu (30 adet)
6) Anestezi izlem-formu (30 adet)
7) TEMMUZ 2022 ( 25.07.2022-30.07.2022)
8) AĞUSTOS 2022 (02.08.2022-23.08.2022)
9) EYLÜL 2022 (01.09.2022-23.09.2022)
3) Değerlendirme Tablosu (2 adet)