Bütünleme ve Mezuniyet Sınavları ile ilgili alınan Üniversitemiz Senatosunun 13/05/2020 tarihli ve 252 sayılı kararı aşağıdaki şekildedir.

1. Üniversitemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Bahar dönemi için verilen derslere ait sınavların yapılma şeklinin COVID-19 Salgını ile mücadele kapsamında değerlendirilmesi hususu görüşüldü.
COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Bahar Dönemi Yükseköğretim Kurulu kararı ile sonlandırılmış ve üniversitemizde 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçilmiştir. Üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi, 23 Mart 2020 tarihi itibari ile uzaktan öğretim yöntemiyle verilen derslerin sınavlarının COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında bu döneme mahsus olmak üzere öğrencilerimizin bazılarının evlerinde, ofislerinde veya kaldıkları adreslerde uzaktan eğitime erişme imkânlarının kısıtlı olabileceği ihtimali de düşünülerek “hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler” doğrultusunda ve aşağıda belirtilen çerçevede gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır

• Bütünleme sınavlarının mevcut akademik takvimde belirtildiği gibi 22.06.2020-26.06.2020 tarihleri arasında “Ders Bilgi Sistemi” üzerinden veya posta, e-posta vb. iletişim kanalları kullanılarak ödev, proje, sunum vb. şeklinde belge yüklenerek yapılmasına ve mevcut akademik takvimde de belirtildiği şekilde 30.06.2020 tarihine kadar ilan edilmesine karar verilmiştir.

• Mezuniyet sınavlarının mevcut akademik takvimde belirtildiği gibi 02.07.2020-04.07.2020 tarihleri arasında “Ders Bilgi Sistemi” üzerinden veya posta, e-posta vb. iletişim kanalları kullanılarak ödev, proje, sunum vb. şeklinde belge yüklenerek yapılmasına karar verilmiştir.

• Öğrencilerimizin uzaktan eğitime erişme imkânlarının kısıtlı olabileceği ihtimali düşünülerek ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarında “Ders Bilgi Sistemine” belge yüklenememesi durumunda posta, e-posta vb. iletişim kanallarından gönderilen ödev, proje, sunum vb. şeklinde belgelerinde kabul edilerek değerlendirmeye alınmasına karar verilmiştir.