2019-2020 eğitim öğretim yılı ücretsiz yemek bursu başvuruları 24/09/2019 - 08/10/2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru koşullarını sağlayıp, yemek bursundan faydalanmak isteyen öğrencilerimizin başvuru formunu doldurarak, kanıtlayıcı belgelerle süresi içerisinde  Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşlerine müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

 BAŞVURUDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER

a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği

b) Disiplin cezası almadığını gösterir yeni tarihli öğrenci belgesi

c) Aile gelirini gösterir belge.( Çalışan için Maaş bordrosu/Emekli için son alınan maaşı gösterir banka hesap ekstresi /Esnaf için vergi levhası fotokopisi )

ç) Ara sınıflar için Transkript, yeni kayıtlar için ÖSYM sonuç belgesi,

d) Gazi, şehit yakını (anne, baba ve kardeş) olduğunu beyan edenler Askerlik Şb. Alınmış yakınlık belgesi

e) Sağlık durumundan dolayı yararlanmaktan isteyen öğrenciler  %40 ve üzeri engelli olduğuna dair sağlık raporu

f) Yetiştirme yurdunda kaldığını beyan eden öğrenciler ilgili kurumdan yetiştirme yurdunda kaldığına dair belgeyi;

ğ) Milli sporcu olduğunu beyan eden öğrenciler, millî sporcu olduğuna dair belgeyi

h) Müracaatta bulunan tüm öğrenciler sabıka kaydı olmadığını gösterir belge (e-Devlet veya İlgili Makamdan temin edilebilir.) ile SGK’dan sigortalı olarak çalışmadığına dair belgeyi (Sigortalılık Tescil Belgesi) başvuru formu ile birlikte teslim etmek zorundadır.

 

ucretsiz-yemek-bursu-basvuru-formu-form-1